Diversen

Cultuur is “dat wat de mens toevoegt aan het leven op aarde”. Cultuur is dus heel breed. Zowel de disciplines dans, toneel en muziek als koken, bakken en het boerderijleven. Op deze pagina vindt u de cultuur die niet in andere hokjes te plaatsen is !

Veteranen Steenbergen

De stichting Veteranen Steenbergen (kortweg VeSt) heeft naast het samenbrengen van alle veteranen (actief en post-actief en jong en oud) binnen de gemeente Steenbergen als doelstelling het bevorderen van de erkenning en waardering voor veteranen door de samenleving en het verstevigen van de intermenselijke relaties tussen lokale veteranen, hun familie en relevante organisaties. Tijdens samenkomsten en netwerk-activiteiten kunnen veteranen onderling hun eigen verhaal en ervaringen van hun missies delen. Via het actief verbinding zoeken met de bevolking, bijvoorbeeld tijdens herdenkingen, vergroten we de zichtbaarheid van onze veteranen.
Meer informatie

Modelbouw Vereniging Steenbergse Vliet

Modelbouw Vereniging Steenbergse Vliet heeft als doelstelling het verzamelen en uitwisselen van informatie, kennis en gegevens op het gebied van modelbouw. Daarbij gaat het over lijmtechniek, kunststof techniek, schilderen, houtbewerking, metaalbewerking, elektronica, speciale gereedschappen, zenders en ontvangers.
Meer informatie

Kunst en Cultuurplatform: Kunst in de stad

Middels de "kijkdoos" formule zorgt het Kunst en Cultuurplatform voor exposities van regionale kunstenaars in leegstaande winkelpanden in het centrum van Steenbergen.